Naše péče | Psychosomatická poradna

Psychosomatika

 

Komplexní přístup ke zdraví

Principem komplexního přístupu ke zdraví je posoudit pacienta z těchto hledisek:

  • Skutečný tělesný stav pacienta
  • Pociťovaný stav pacienta a stav jeho duše
  • Životní okolnosti jež pacienta ovlivňují

Komplexním posouzením těchto skutečností a vlivů je možné najít opravdové příčiny pacientových zdravotních potíží a jejich odstraněním spustit proces obnovy zdraví. Většinou je k tomu potřeba součinnosti více specialistů, kteří se na nastavení změn v pacientově životě podílejí. Jde především o terapeuta či kouče, fyzioterapeuta, nutričního specialistu.

Tento léčebný postup pak umožňuje odstranit chronické obtíže, vyhnout se zbytečným a zatěžujícím vyšetřením a zákrokům či užívání nadměrného množství léků. Celý podpůrný léčebný proces směřuje k tomu, aby mobilizoval samouzdravující schopnosti organismu a byl pro pacienta co nejúčinnější a nejšetrnější. Vždy podporuje kvalitu pacientova života.

„Nemoc je informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách žije. Informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu.“                     MUDr. Jan Hnízdil 

Kvantová terapie

 

Technika, která dává svobodu

 

Kvantová terapie je  technika, která dává skutečnou svobodu.Terapeut díky ní může pomoci klientovi vytvořit život takový, jaký si přeje mít ve všech oblastech života – ve zdraví, vztazích i jeho smyslu. Při terapii dochází k transformaci vlastního bytí a pohledu na vše, co nás obklopuje.

Tato jednoduchá a moderní metoda vznikla po 20 letech úspěšné praxe českého fyzioterapeuta Mgr. Pavla Vondráška, který spolupracoval
 a pečoval mj. i o profesionální sportovce, světové choreografy a baletní tanečníky ze Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Izraele nebo o české a zahraniční herce a zpěváky.

"Jednou z podmínek uzdravní je chuť uzdravit se." 

                                                                                Lucius Annaeus Seneca

Regresní terapie

 

Díky poznání minulosti léčíme přítomnost

 

Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením terapeuta nebo hypnoterapeuta. Při něm si klient vybavuje (potlačené) traumatické vzpomínky. Uvědoměním a následným zpracováním vzpomínek (abreakcí) z dávné minulosti je možné se vyrovnat s jejich negativními vlivy na přítomnost.

Negativními vlivy mohou být různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy (např. migrény, chorobné přejídání, stavy úzkosti, různá tělesná onemocnění s psychosomatickou příčinou atp.). Regresní terapie má za cíl pochopit a zpracovat traumata, která se mohou projevit třeba i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčin.

Regresní terapie umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec a může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech. Při regresní terapii se klienti často "dostávají" ve svých vzpomínkách do svých "minulých životů" - tento fakt však není pro terapii důležitý a zůstává spornou hypotézou. 

Koučování

Najděte vlastní cestu

Koučování má podobný efekt jako psychoterapie, ale díky vlastní cestě, kterou si klient k výsledku najde, je mnohem efektivnější, rychlejší a účinnější. Kouč a klient jsou společně přítomni v tvořivém procesu, který provokuje myšlení, kreativitu a pomáhá klientovi najít odpovědi na všechny otázky týkající se jeho zdraví, vztahů a života vůbec. Umožňuje práci s vědomím i podvědomím s velmi inspirativními a někdy i transpersonálními prožitky.

Koučování podporuje hledání vlastních řešení a rozvoj člověka v ním zvolené oblasti. Kouč hledá řešení společně s klientem. Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora koče (v angl. coach) nebo dostavníku - jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.

Koučové vystupují jako spolupracovníci, průvodci, důvěrníci, partneři. Pracují s klienty tak, že pomocí otázek podněcují jejich různé pohledy na věc, pomáhají prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, ...) a podporují je při nacházení vlastních zdrojů, potřebných ke zdravému a šťastnému životu. Kouč klientovi neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje - neovlivňuje klienta svým postojem. Kouč absolutně důvěřuje klientovi a jeho celistvosti a schopnosti najít vlastní řešení.

Access Bars terapie

 

Dotykem měníme životy


Jak by se vám líbilo, kdybyste se mohli zbavit všech myšlenek, při kterých se necítíte dobře? 
Jaké by bylo mít možnost stisknout tlačítko, kterým vymažete všechny nepříjemné vzpomínky? 

Co je Access Bars?

Bars je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Rozprouděním jejich energie uvolníme všechny myšlenky s negativním nábojem.

Jak vypadá Access Bars terapie?

Během Access Bars se terapeut lehce dotýká 32 specifických bodů, tzv. „BARs“, na hlavě klienta. Tyto cílené dotyky aktivují elektromagnetickou složku myšlenek, pocitů a emocí. Rozprouděním Bars se ve vašem životě snadno mění vše, co jste si přáli změnit.

„Není nic pravdivějšího než nemoc. Je to nastavené zrcadlo, které říká: Takový jsi, takovým způsobem a v takových podmínkách žiješ!“                    

MUDr. Jan Hnízdil